Ion Selective

אלקטרודות יונים סלקטיביות פועלות ע"י המרת מידת הפעילות של יון ספציפי המומס בתמיסה לפוטנציאל חשמלי וע"י כך מודדות את כמות החומר הרצוי.

אלקטרודת יונים סלקטיבית עבור nitrate. אופן פעולת האלקטר...
אלקטרודת יונים סלקטיבית עבור אמוניום. אופן פעולת האלקטר...