pH

pH הינו מדד לחומציות תמיסה מימית לפי כמות יוני ההידרוניום שבה. pH=7 מתייחס לרמת החומציות של מים מזוקקים, פחות מכך זה ערך חומצי (0-6) ויותר מכך זה ערך בסיסי (8-14). חומרים המוסיפים יוני הידרוניום למים הינן חומצות וחומרים המורידים נקראים בסיסים. ניתן למדוד חומציות בעזרת סטיקים, מדים ידניים או סנסורים רציפים.

פוטומטר נייד לבדיקת מים במחיר מדהים.  PoolLab הינו...
אלקטרודה למדידת  pHרציפה (אונליין) בעלת מנגנון מי...
אלקטרודה למדידת  pHרציפה (אונליין) מבית חברת Dr. ...
אלקטרודה למדידת  pH רציפה (אונליין) - אלקטרודת חו...
אלקטרודות גרפיט פלטיניום מיוחדות לבדיקות מי ים למדידה&...
Neon® Multi - בקר רב פרמטרים שמקבל מדידות ממספר אלקטרוד...
מכשיר נייד למדידת חומציות (PH), מוליכות, TDS, מליחות ו-ORP ...
PrimeLab 1.0 פוטומטר מולטי-טסט נייד . מעל ל-130 בד...