משאבות מינון אלקטרומגנטיות | | AbMoli

משאבות מינון אלקטרומגנטיות

משאבות מינון עם מנוע העובד על בסיס אלקטרומגנט. האלקטרומגנט משתמש בחשמל כדי להפיק כוח מגנטיהמסובב את ציר המשאבה.