מנוע דיאפרגמה | | AbMoli

מנוע דיאפרגמה

משאבות מינון עם מנוע העובד על בסיס דיאפרגמה. הנוזל מועבר בעזרת תזוזת הדיאפרגמה מפתח הכניסה של המשאבה לפתח היציאה, משאבות אלו הן מסוג משאבות דחיקה חיובית. ישנן מספר סוגי דיאפרגמות (מכנית, הידראולית או מגנטית). ניתן להזמין גם משאבות עם דיאפרגמה כפולה – למניעת זליגות חומר.